Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เปิดเมนู

ข่าวและหัวข้อ

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าของการเลื่อน "ประสิทธิภาพความเร็วของแสง"

“ Speed of Light” ซึ่งมีกำหนดจะวางตลาดในเดือนพฤษภาคมได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูกค้านักแสดงพนักงานและพนักงานในแง่ของผลกระทบทั่วโลกของการติดเชื้อ coronavirus ใหม่ ส่งผลให้การแสดงละครถูกเลื่อนออกไป เราขออภัยอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่รอคอยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เกี่ยวกับเซสชันที่เลื่อนออกไป ฯลฯ เราจะทำการตัดสินใจตามสถานการณ์ในอนาคต ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์โปรดดู

ข่าวและรายการหัวข้อ