Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เปิดเมนู

ข่าวและหัวข้อ

โครงการสร้าง "กลไก" ในพื้นที่ที่การเต้นรำเกิดขึ้น "การเต้นรำหลากหลายหลังเลิกเรียน" เริ่มขึ้น!

โครงการสร้าง "กลไก" ที่เกิดการเต้น
การเต้นรำที่หลากหลายหลังเลิกเรียน (การเต้นรำที่หลากหลายหลังเลิกเรียน, ตัวย่อเป็น ADD) ได้เริ่มขึ้นแล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์ (PDF)หรือเพิ่มหน้าเว็บอย่างเป็นทางการโปรดดู

ข่าวและรายการหัวข้อ