Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เปิดเมนู

ข่าวและหัวข้อ

ประกาศ "Sumitagawa Rage"

เป็นหนึ่งในโตเกียวโตเกียวเทศกาลพิเศษ 13, ฤดูใบไม้ผลิ 2020, 13 เมษายน (วันจันทร์) ถึง 19 เมษายน (วันอาทิตย์), ฤดูร้อน, 17 สิงหาคม (วันจันทร์) ถึง 23 สิงหาคม (วันอาทิตย์) เทศกาลดนตรีและศิลปะแบบมีส่วนร่วม“ Sumidagawa Rage” จะจัดขึ้นพร้อมกับ Sumidagawa เป็นเวทีเดียว สำหรับรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ของ Sumida River Rageหน้าเว็บโปรดดู

ข่าวและรายการหัวข้อ