Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เปิดเมนู

ข่าวและหัวข้อ

ประกาศเกี่ยวกับ“ การติดตั้งแสงและเสียง“ ฟิลด์รหัส””

Rhizomatik จะดำเนินการ“ การติดตั้งแสงและเสียง“ Coded Field” ซึ่งเป็นโครงการศิลปะสาธารณะที่ผสมผสานแสงและเสียงเข้าด้วยกันในฤดูใบไม้ร่วงนี้ สำหรับรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (PDF)หรือหน้าเว็บทางการโปรดดู

ข่าวและรายการหัวข้อ