Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เปิดเมนู

ข่าวและหัวข้อ

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสำหรับ“ การเต้นรำที่หลากหลายหลังเลิกเรียน” การประชุมเชิงปฏิบัติการ ADD National City“ Hokago Dance Corps”

ในช่วงฤดูร้อนปี 2020 เราจะจัดเวิร์คช็อป“ Hokago Dance Corps” ที่คุณสามารถพบกับการเต้นรำต่าง ๆ ได้ทุกเดือน คุณไม่ได้เรียนรู้การเต้นจากนักเต้นมืออาชีพและผู้คนหลากหลายที่สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือไม่? ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเต้นหรือผู้ที่ไม่มีความเต็มใจสามารถเข้าร่วมได้ สำหรับรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (PDF)หรือ“ การเต้นรำที่หลากหลายหลังเลิกเรียน”หน้าเว็บทางการโปรดดู

ข่าวและรายการหัวข้อ