Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เปิดเมนู

ข่าวและหัวข้อ

ในโครงการขนาดใหญ่“ Masa-Yume” สำหรับทีมศิลปะร่วมสมัยเราเริ่มคัดเลือกผู้สมัคร“ ใบหน้า” ที่ลอยอยู่ในทิวทัศน์ของโตเกียว!

ในโครงการขนาดใหญ่“ Masa-Yume” สำหรับทีมศิลปะร่วมสมัยเราเริ่มคัดเลือกผู้สมัคร“ ใบหน้า” ที่ลอยอยู่ในทิวทัศน์ของโตเกียว! (กำหนดเวลาไว้สำหรับมิถุนายน 2019) รายละเอียดคือข่าวประชาสัมพันธ์ (PDF)โปรดดู

ข่าวและรายการหัวข้อ