Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เปิดเมนู

ข่าวและหัวข้อ

การตรวจสอบทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอขายต่อประชาชนตามแผนเสร็จสิ้น

การตรวจสอบทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอขายต่อประชาชนในการวางแผนเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือก 13 แผน เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแผนที่เลือกเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนของโตเกียวและสภาศิลปะโตเกียวตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 ถึงเดือนกันยายน 2563 เราจะเลื่อนการปรับเฉพาะในอนาคต รายละเอียดของแต่ละโครงการจะประกาศอีกครั้งทันทีที่พร้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์ (PDF)โปรดดู

ข่าวและรายการหัวข้อ