Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เมนู

โครงการ

ชาวสวนคงที่

การสร้างประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมและศิลปะญี่ปุ่นในสวนเซนญี่ปุ่นผ่านเลนส์สากลแสดงโดยใช้หุ่นยนต์ สวนญี่ปุ่นที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้การเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์ที่จับการเคลื่อนไหวของนักกีฬา โครงการจัดแสดงการติดตั้งที่ผสมผสานระหว่างหุ่นยนต์วัฒนธรรมสวนญี่ปุ่นและกีฬากับสวนอุเอโนะเป็นเวที

■วิดีโอส่งเสริมการขาย

ภาพรวมของเหตุการณ์

  • วันที่:
    ฤดูร้อนปี 2020
    สถานที่:
    สวนอุเอโนะ
    สนับสนุนโดยบริติชเคานซิล

ข้อมูลส่วนตัว

ติดต่อ
TBA
หน้าแรก