Tokyo Tokyo FESTIVAL พิเศษ 13

เมนู

บทนำ

ภาพรวมของโปรแกรม

เกี่ยวกับโตเกียว Tokyo FESTIVAL

Tokyo Tokyo FESTIVAL เป็นโครงการที่เปิดตัวโปรแกรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จัดขึ้นในกรุงโตเกียวส่งเสริมการดึงดูดให้เป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม

โปรดดูเว็บไซต์ทางการสำหรับรายละเอียดของ Tokyo Tokyo FESTIVAL

เกี่ยวกับโตเกียวโตเกียวเทศกาลพิเศษ 13

หน่วยงานรัฐบาลและสภาศิลปะแห่งโตเกียวโตเกียวได้ค้นหาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่หลากหลายจากสาธารณะเพื่อโครงการที่จะกลายเป็นแกนหลักของโครงการวัฒนธรรมสำหรับโตเกียวโตเกียวเฟสติวัล จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด 2,436 ข้อที่ส่งมาจากภายในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศมีการคัดเลือก 13 โครงการเพื่อดำเนินการ 13 โครงการได้รับการขนานนามว่า“ โตเกียวโตเกียวเฟสติวัลสเปเชียล 13” และกำลังดำเนินการตามลำดับ
เกี่ยวกับการโทรสาธารณะสำหรับข้อเสนอโครงการ(ปิดการสมัครแล้ว)

หน้าแรก