Tokyo Tokyo FESTIVAL | เริ่มต้นโครงการ

เปิดเมนู

ความคืบหน้า

การติดตั้งแสงและเสียง“ ฟิลด์รหัส”
ไรย์ Zoma การเมือง

[การตัดสินใจของศิลปินเพิ่มเติม]

การมีส่วนร่วมของนักดนตรี Miu Sakamoto ได้รับการตัดสินแล้ว!
คราวนี้มันจะเป็นเพียงเสียงผ่านอุปกรณ์ 1000เสียงร้องเพลงที่ไพเราะโอบล้อมผู้เข้าร่วม
โปรดรอคอยด้วยนะ!
https://coded-field.tokyo/

รายละเอียดศิลปินสำหรับโครงการนี้ กลับไปที่หน้าแรก