Tokyo Tokyo FESTIVAL | เริ่มต้นโครงการ

เปิดเมนู

ความคืบหน้า

พาวิลเลี่ยนโตเกียว 2021
คณะกรรมการบริหาร Pavilion Tokyo 2021 (พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Watarium)

Hisahisa Hirata ให้สัมภาษณ์กับสถาปนิกที่เข้าร่วม

ในการสัมภาษณ์ครั้งที่สองสถาปนิก Hiroyuki Hirata ผู้ทำงานเกี่ยวกับ "พิพิธภัณฑ์ศิลปะและห้องสมุดเมืองโอตะ" (รางวัล Murano Togo Award) ได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดและแรงบันดาลใจของศาลาแห่งนี้ บทความสัมภาษณ์มีอยู่ในเว็บไซต์สิ่งพิมพ์ของ TOTOและบทความมันเป็น

รายละเอียดศิลปินสำหรับโครงการนี้ กลับไปที่หน้าแรก